Home   |  Trustee   |  About Us   | Alumni  | Contact Us 
Our other Links


Sample Image

Late Shri Vishnu Waman Thakur Charitable Trust


Shri. Hitendra V. Thakur

President

Shri. Mehul D. Thakur

Vice -President

Ms. Aparna P. Thakur

Secretary

Shri. Shikhar H. Thakur

Treasurer

Mrs. Pravina H. Thakur

Trustee

Shri. Purushottam D. Kodolikar

Trustee

Shri. Pradeep V. Tendolkar

Trustee

Shri. Uttung H. Thakur

Trustee

Shri. Rohil J. Thakur

Trustee